Οι Έλληνες αμφισβήτησαν τη μορφή του κόσμου και το νόημα της ζωής, ανατρέποντας τις απόψεις που θεωρούνταν δεδομένες. 
 
Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο όραμα για το μέλλον.
 
Μία νέα αρχιτεκτονική.
 
Ένα άλλο κράτος, που θα δημιουργηθεί από την αρχή.
 
  Για τις ανάγκες και τις προοπτικές του 21ου αιώνα. 

“ Όταν η διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, 

το να κάμνει τότε ο λαός, ή κάθε μέρος του λαού, επανάσταση … 

είναι το πλέον ιερόν απ’ όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητο απ’ όλα τα χρέη του.”

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ

Scroll to top